NAJWIĘKSZE POWOŁANIE

3.10.2014

" NAJWIĘKSZE POWOŁANIE A (Jezus) idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, korzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi - Mat. 4:18-20

Co myślisz jest największym życiowym powołaniem? Ktoś mógłby powiedzieć powołanie na misjonarza, nauczyciela, lekarza, pastora? Podczas gdy są to na pewno wielkie wyzwania nie uklasyfikowałyby się one wyżej niż na czwartym miejscu od największego powołania w życiu! Inni mogliby powiedzieć, że największym powołaniem to bycie rodzicem. Niewątpliwie tak. Każdego dnia rodzice mierzą się z tym wielkim wyzwaniem, ponieważ mają okazję ukształtować życie i wychować dziecko, które zostało powierzone im przez Boga. Niemniej jednak moglibyśmy to zaklasyfikować na trzecim miejscu. Niektórzy powiedzą, no dobrze, z pewnością największym wzywaniem w życiu jest powołanie do małżeństwa, poświęcenie swojego całego życia w wierności do końca dni jednej osobie. Małżeństwo to naprawdę ważne powołanie, ale na Bożej liście zajmuje ono drugie miejsce.

Największym powołaniem w życiu jest pójście za Jezusem, bycie chrześcijaninem. Dotyczy ono każdej osoby. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś tego niesamowitego powołania czy jesteś gotowy poddać swoje życie Jezusowi, aby pójść za Nim? Największym powołaniem w życiu to być chrześcijaninem.