Cierpienie

7.12.2019

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał..." - Ew. wg. św. Jana 3:16

Czy czasami myślisz, że Bóg jest obojętny i niezainteresowany twoim cierpieniem? Wiele osób uważa, że śmierć współmałżonka lub dziecka jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu i trudno się z tym nie zgodzić.

Czy kiedykolwiek straciłeś dziecko? Bóg rozumie twój ból. On patrzył na śmierć swojego umiłowanego Syna choć w zupełności na to nie zasłużył. Bóg rozumie i… kocha.

Czy może być większe zło od morderstwa niewinnej osoby? Z perspektywy Bożej każdy z nas ma udział w śmierci Chrystusa na krzyżu. Można powiedzieć, że to nasze grzechy przybiły Jezusa do krzyża. Bóg jednak w swoim miłosierdziu jest gotowy nam przebaczyć i udzielić swego zbawienia każdemu kto uwierzy w Chrystusa i wyzna swoje grzechy.

Bóg rozumie nasze cierpienie i oddał nam swojego Syna aby każdy kto Jemu zaufa doświadczył ukojenia. Wszystko to w oparciu o łaskę.