Dobre relacje z szefem

6.12.2019

"Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają." - List do Tytusa 2:9

Większość ludzi ma swojego kierwownika lub szefa. Jakie zasady zawarte w Piśmie Świętym mogą nam pomóc w utrzymywaniu dobrych relacji z naszym szefem?

* Poddaj się pod jego/jej autorytet. To on/ona jest szefem. Jedyny czas kiedy nie powinniśmy tego robić pojawia się wtedy gdy nasz szef wymaga od nas zrobienia czegoś niemoralnego lub nieuczciwego. Wtedy, jeśli chcesz się podobać Bogu, postępuj według swojego sumienia z pełną świadomością wynikających z tego konsekwencji.

* Pracuj z sercem robiąc wszystko jak dla Boga. Jeśli twoim celem jest to aby podobać się Bogu każda, praca nabiera innego znaczenia. Kiedy pracujesz z takim nastawieniem dobrze wykonując swoje obowiązki twój szef to doceni. Nawet jeśli się tak nie stanie, Bóg z pewnością to doceni i będzie ci błogosławić.

* Pamiętaj, że nie jest twoją pracą aby zmieniać szefa. Jeśli jednak twój szef postępuje niemoralnie i wymaga tego samego od ciebie, nie poddawaj się i zacznij szukać nowego miejsca pracy. Bądź swoim własnym szefem pod względem moralnym. To wymaga odwagi i świadomego podejmowania decyzji, ale pamiętaj, że Bóg jest zawsze z tobą i możesz liczyć na Jego wsparcie.