Myśl dnia

“Przynieście dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Wtedy też będziecie mogli Mnie wypróbować – mówi Pan Zastępów – czy nie otworzę wam okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.”Ml 3:10

CO Z DZIESIĘCINĄ?

Czy powinniśmy oddawać dziesięcinę? Oto pięć ważnych powodów dlaczego jest to ważne.

Oddawanie dziesięciny jest wyrazem wiary w Boga. Setki lat przed prawem Mojżeszowym, Abraham i Jakub już składali dziesięcinę. Kształtuje ona postawę wierności w dawaniu.

Dziesięcina uznaje, że wszystko co posiadamy należy do Boga. To nie jest zwykła ofiara, ale uznanie własności i autorytetu Boga w naszym życiu.

Oddawanie dziesięciny pokazuje, że ufamy Bogu. Jedyne miejsce w Piśmie Świętym gdzie jesteśmy zachęcani by wypróbować Boga dotyczy dziesięciny!

Dziesięcina wskazuje na to kto jest najważniejszy w naszym życiu. Oddaj dziesięcinę Panu i doświadcz Jego błogosławieństwa poprzez stawianie go na pierwszym miejscu.

Dziesięcina rozwija w nas postawę mądrego szafarstwa. To w naturalny sposób sprawia, że w mądry sposób korzystasz z Bożych zasobów powierzonych tobie.

Warto zastanowić się nad znaczeniem dziesięciny w twoim życiu. Czy dajesz Bogu możliwość aby cię błogosławił ponad miarę?

Druk