Myśl dnia

"Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych." - Ewangelia wg. św. Mateusza 24:24

Czasy ostateczne

Kto jest według Ciebie najbardziej charyzmatycznym przywódcą? Czy jest to polityczny działacz, duchowy guru czy ktoś zaangażowany w życie akademickie? Przywódcy mogą wywierać wielki wpływ na innych, dobry albo zły wpływ.

Pismo Święte naucza o wielkim przywódcy, który pojawi się na świecie. Będzie sprawiał wrażenie dobrego człowieka, który pragnie jedności i pokoju na świecie.
Będzie się też skupiał na dążaniu do rozwoju ekonomicznego w strukturach światowych.

Będzie wzbudzał podziw wśród ludzi na całym świecie.

Nie daj się jednak zwieść. Biblia nazywa go Antychrystem. Choć niezwykle utalentowany i zwracający uwagę na siebie, będzie on jednak uosobieniem zła pod pozorem dobroci. Będzie on w rzeczywistości zaprzeczeniem i przeciwnikiem Jezusa Chrystusa, który ostatecznie wprowadzi pokój. Dlatego właśnie nazwany on będzie Antychrystem.

Zapoznaj się z tym co mówi Pismo Święte na temat czasów ostatecznych i kontrastu pomiędzy prawdziwym Chrystusem a Antychrystem. Zaufaj Chrystusowi i nie daj się zwieść pozorom.

Druk