Człowiek samotną wyspą?

3.09.2014

"Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski" - Księga Psalmów 147:11

Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy z nas jest w jakiś sposób zależny od innych ludzi i swojej kultury. Pomyśl o tym. Większość z nas urodziła się w Polsce. Czy miałeś na to jakikolwiek wpływ? Czy brałeś udział w ustanawianiu Konstutucji, która gwarantuje Tobie wolność słowa i sumienia? Czy masz wpływ na ilość dóbr naturalnych w Twoim kraju?

Podobnie jest z osobami, które miały wpływ na Twoje życie: rodzicami, innymi członkami Twojej rodziny, nauczycielami, przyjaciółmi. Nikt nie jest samotną wyspą i każdy z nas wiele zawdzięcza kontaktom z innymi.

Zachęcam Cię dzisiaj,byś podziękował komuś za to, że był dla Ciebie wsparciem wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowałeś. Kiedy to zrobisz, podziękuj również swojemu Stwórcy, któremu zawdzięczasz to, kim jesteś i wszystko to, co jest dobre w Twoim życiu.