Czy Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu?

9.11.2019

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani." - List św. Pawła do Rzymian 8:28

W Biblii jest napisane: „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu”. Kogo dotyczą te słowa? Czy jest to obietnica dla każdego?

Pismo Święte uczy, że błogosławieństwo dotyczy wszystkich tych, którzy kochają Boga i żyją zgodnie z Jego wolą. Mamy Go kochać przez Jezusa Chrystusa i żyć zgodnie z Jego nauczaniem opisanym w Biblii. Wiara tylko w to, co chcemy oraz życie w wybrany przez nas sposób, podważa prawdę zawartą w tym wersecie.

Jednakże, gdy kochamy Boga i żyjemy dla Niego, wtedy On czyni dobro, chroniąc nas od złego. W przypadku trudności i niepowodzeń mamy wybór: albo staniemy się zgorzkniali, albo zaufamy Bogu, że wyprowadzi nas z największej rozpaczy i trudności. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie zachętą by pokładać nadzieję w Panu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Szukaj dobra, które Bóg może i chce uczynić w twoim życiu.