RZECZYWISTA HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA

20.08.2020

" Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. " - Mt. 1:21

Kiedyś usłyszałem jak pewien człowiek oświadczył podczas jednego z talk show: „Pozwólcie, że opowiem wam jak ja rozumiem historię Bożego Narodzenia. Dla mnie nie chodzi tu jedynie o narodziny dziecka. Chodzi bardziej o to kim to dziecko miało się stać i czego miało dokonać. Dla mnie, Boże Narodzenie wskazuje na wykupienie, zbawczą siłę tego człowieka.”

Historia Bożego Narodzenia jest o miłości i łaskawości Bożej ukazanej poprzez posłanie na świat zbawiciela. To dziecko urosło by stać się człowiekiem, który przyszedł aby poprzez swoją smierć na krzyżu zapłacić cenę za nasze grzechy. Historia Bożego Narodzenia nie kończy się więc przy narodzinach Chrystusa w żłobie. Ona rozwijała się przez całe bezgrzeszne życie, krzyż i zmartwychwstanie jedynego Syna Bożego. Poprzez historię Bożego Narodzenia Bóg wskazuje na to, że pragnie wybawienia od grzechów dla każdego z nas. Naszą rolą w tym dziele jest przyjęcie Jego wykupienia poprzez wiarę. To jest rzeczywista historia Bożego Narodzenia!