Myśl dnia

Nie wzajemne zgromadzanie nasze własne zebranie razem, tak jak to jest w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, a tym bardziej jak widzicie dzień rysunek obok. List do Hebrajczyków 10:25

CZY CHRZEŚCIJANIE MUSZĄ CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA?

Doceniam wycenę przez Billy Graham: “chodzenie do kościoła nie czyni cię chrześcijaninem bardziej niż będąc w garażu czyni cię samochodem.” nie trzeba chodzić do kościoła, aby być chrześcijaninem, ale i udziału w nabożeństwach, które mają szersze znaczenie pomogą ci w wierze:

  1. Aby być z innymi ludźmi wierzącymi we Wspólnocie.
  2. Kościół jest miejscem wspólnoty chrześcijańskiej i chrześcijanie nie muszą być również na drogach wiary w celu uczęszczania.
  3. Kościół t Kościół jest miejscem, w którym możemy być w służbie innym.

Jeśli uważasz, że nie musisz chodzić do kościoła, jest brak uczestnictwa opóźnień twojego duchowego wzrostu. Konieczne jest także zaprzeczeniem twoich duchowych darów do współzawodników, ponieważ brak uczestnictwa w życiu Kościoła jest egoizm. Nie będąc w kościele, tracimy bogactwo relacji z innymi ludźmi wierzącymi.

Opuszczając usługi tracisz możliwość inspiracji i zachęty. Chociaż byś nie musiał uczestniczyć w kościele, aby być chrześcijaninem, to jednak jest to z pewnością miejsce, które trzeba mieć.

Druk