Braterskie potyczki

10.06.2022

Jeśli ktoś mówi: "Miłuję Boga", a nie znosi swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi nie można kochać Boga, którego nie widziała. - Jana 4:20

Czy zdarzyło Ci się popaść w konflikt ze swoim rodzeństwem? Czy twoje dzieci czasami ze sobą walczą? W Biblii możemy przeczytać o wielu braterskich konfliktach. Przykładami mogą być Kain i Abel, Jakub i Ezaw, Józef i jego bracia, Dawid i jego bracia. Czego się możemy z tych historii nauczyć?

Potyczki wśród rodzeństwa zdarzają się nawet w najlepszych rodzinach. Najczęściej wynikają one z pewnego współzawodnictwa i zazdrości. Zdarza się, że rodzice faworyzują jedno ze swoich dzieci lub porównują je ze sobą w raniący sposób. Zadaniem rodziców jest to, by uczyć swoje dzieci okazywania wzajemnej miłości i szacunku. Najlepiej to zrobić poprzez dawanie właściwego przykładu swoim dzieciom i okazywanie im jednakowej miłości. Kiedy to zaczyna funkcjonować w naszym domu, możemy liczyć na właściwy rozwój postaw naszych dzieci wobec siebie nawzajem i rodziców. Nawet kiedy zawodzimy, pamiętajmy o tym, że Bóg jest miłością i chce dawać nam siłę do lepszego życia.