CZY MOGĘ DOSTAĆ CO TYLKO CHCĘ?

11.05.2022

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. - Ewangelia św. Mateusza 7:7-8

Pojawia się pytanie: czy Jezus mówi tu prawdę? Możemy przeczytać fragment z Ewangelii św. Mateusza 7:7-8, ale czy każdy z nas nie prosił kiedyś Boga o jakąś konkretną rzecz, której ostatecznie nie otrzymał? Czy więc modlitwa w ogóle cokolwiek zmienia, czy Bóg i tak nie zrobi tego, co sobie zamierzył?

Modlitwa ma wielkie znaczenie i bardzo wiele zmienia… jeśli zdamy sobie sprawę, że:

  1. Nie chodzi o to, by prosić o to, czego my sobie życzymy, ale o to, czego pragnie Bóg.
  2. Nie chodzi o to, by odkryć jak otrzymywać to, czego się tylko chce, ale by nauczyć się odkrywać Bożą wolę. Na wiele pytań nie ma jasnej odpowiedzi w Biblii, np. „Czy mam poślubić tę osobę, czy nie?”, „Czy mam przyjąć tę pracę, czy nie?”, „Czy mamy przeprowadzić się do tamtego miasta, czy do innego?”. Modlitwa angażuje nas w poszukiwanie Bożej woli w tych sferach, w których Biblia nie podsuwa oczywistej odpowiedzi.
  3. W modlitwie chodzi również o uporczywe i ciągłe dopraszanie się – odkrycie Bożej woli i dopraszanie się, by ta Jego wola się spełniła… aż w końcu się spełni!

Gdy zaczniemy się modlić w ten sposób, zaczniemy również dostrzegać niesamowite tego efekty. Tak niesamowite, że być może sami nigdy byśmy nie wpadli na to, by o nie się modlić. Jest tak, ponieważ Bóg widzi całe nasze życie w szerszej perspektywie i wie, co jest dla nas najlepsze.

Być może jednak najważniejszym powodem, dla którego powinniśmy się modlić jest to, że Jezus tak robił. Jeśli sam Jezus, Boży Syn, potrzebował regularnej modlitwy, czasem całonocnego wołania do Ojca, to my potrzebujemy jej z całą pewnością. A gdy w noc przed ukrzyżowaniem Jezus modlił się „Ojcze, zabierz ten kielich ode mnie”, to czy otrzymał od Boga to, o co prosił? Nie, ponieważ Bóg wiedział, że jeśli Jezus nie pójdzie na krzyż, nikt z nas nie będzie w stanie spędzić wieczności w niebie. Jeśli jednak będziemy czytać tekst modlitwy Jezusa dalej, trafimy na słowa „Jednak nie Moja wola, Ojcze, lecz Twoja”. Jeśli nauczymy się modlić w ten sam sposób, zaczniemy doświadczać prawdziwej wiary. To życie modlitwą, która zmieni