Myśl dnia

“Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegóż żąda Pan od Ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?”Księga Micheasza 6:8

Czym jest dobro?

Jaka jest twoja definicja dobra? Wiele lat temu prorok Micheasz odpowiedział na to pytanie,mówiąc, że sam Bóg pokazał,czym jest dobro: pełnieniem sprawiedliwości, umiłowaniem życzliwości i pokornym chodzeniem w Bożej obecności. Przyjrzyjmy się temu opisowi dobra trochę bliżej.

Pełnienie sprawiedliwości oznacza bycie szczerym i postępowanie fair wobec wszystkich ludzi. Jest to także związane z zapobieganiem niesprawiedliwości i pomaganiem ludziom, którzy zostali skrzywdzeni.

Umiłowanie życzliwści. Wszystkim z nas zdarza się od czasu do czasu zawieść kogoś. W takich chwilach doceniamy to,że ktoś jest w stanie okazać nam życzliwość i zrozumienie pomimo wszystko. Taka postawa życzliwości oznacza gotowość przebaczenia drugiej osobie, nawet wtedy, gdy myślimy, że ona na to nie zasługuje. Przebaczenie nie oznacza, że osoba, która zawiniła, nie będzie ponosić konsekwencji swoich czynów. Przebaczenie jednak nie szuka zemsty. Życzliwość jest więc nieodłacznie związana z nastawieniem serca.

Pokorne chodzenie w Bożej obecności. Kiedy ktoś nie boi się Boga, to w łatwy sposób jest w stanie zracjonalizować wszelkie zło w swoim życiu. Życie, które jest dobre w oczach Stwórcy, wymaga budowania codziennej, bliskiej więzi z Bogiem w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Pełnienie sprawiedliwości, umiłowanie życzliwości i pokorne chodzenie w obecności Bożej, stanowią istotę tego czym jest dobro.

Druk