CZYM JEST MIŁOŚĆ

11.10.2021

"Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci." - Pierwszy List Św. Jana 3:16

Pewnego razu jeden ze znanych kardiologów, Dr. Michael DeBakey, otrzymał list od 11-letniej dziewczynki. Zadała mu ona następujące pytanie: „Czy sztucznym sercem można kochać?” Pomimo tego, że miłość jest pojęciem względnym, stale za nią tęsknimy.

A ty jakbyś wytłumaczył, czym jest miłość? Większość z nas wie, że miłość jest prawdziwa, ale kto tak naprawdę może ją opisać?

Ja nie potrafię zdefiniować, czym jest miłość, ale Słowa Boże z pewnością potrafią. Biblia pisze o miłości, że jest cierpliwa i dobra, ale nie jest zawistna, samolubna ani arogancka. Gdy ktoś kocha, nie żywi urazy, gdy bliźni go zawiedzie lub wyrządzi mu krzywdę. Miłość potrafi przebaczać. Gdy ktoś kocha, potrafi się cieszyć z sukcesu odniesionego przez inną osobę. Miłość jest bardzo optymistyczna. Miłość potrafi znieść wszystko, osoba kochająca wierzy w możliwości i zdolności innych. Prawdziwa miłość nigdy się nie poddaje, po prostu ciągle trwa. Oznacza to kochanie i poświęcenie się dla drugiego człowieka bez względu na to, czy on odwzajemnia nasze uczucie.