Czystość w małżeństwie

4.11.2020

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy sie z żona swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. - List św Pawła do Efezjan 5:31

Każdy lubi być na pierwszym miejscu. Są jednak statystyki, w których pewnie wolelibyśmy nie wygrywać. W ciągu ostatnich lat dramatycznie wzrasta liczba rozwodów. Jedno na kilka małżeństw kończy się rozwodem.

Kiedy Jezus został zapytany o sprawę rozwodu w jasny sposób mówił o tym, że nie to było planem Bożym dla małżeństwa. Intymna, trwała i głęboka więź miedzy współmałżonkami w oparciu o wzajemną miłość i oddanie stanowiły Boże założenia dla związku małżeńskiego. Pozwól, że zasugeruję kilka słów, które mogą pomóc w utrzymaniu bliskiej więzi małżeńskiej:

  • Kocham cię.
  • Podziwiam cię.
  • Przepraszam.
  • Proszę, przebacz mi.

Wyrażanie miłości i zachwytu w stosunku do swojego współmałżonka oraz przyznawanie się do popełniania błędów i proszenie o przebaczenie, są praktycznymi krokami do tego, by zapobiegać sytuacjom, które, kiedy się o nich nie rozmawia, ostatecznie prowadzą do rozwodu.