DLACZEGO BÓG NIE POPIERA ROZWODU

9.08.2014

"Strzeżcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie zdradza żony poślubionej w młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją- mówi Pan Bóg Izraela- okrucieństwem okrywa się jak płaszczem. Pan Zastępów mówi: Strzeżcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie - Malachiasza 2: 15b-16

Bóg nie mógł być bardziej przejrzysty w tym, co do nas mówi, On nie popiera rozwodu. W rzeczywistości Pismo Święte zawiera cztery konkretne powody.

1. Po pierwsze zaobserwował, że rozwód bardzo często jest wynikiem cudzołóstwa – kompletne pogwałcenie małżeńskiej więzi.
2. Po drugie, zauważa, że rozwód bywa wynikiem zdrady człowieka, który porzuca żonę swojej młodości- innymi słowy wymienia sobie starszy na młodszy model.
3. Bóg nie popiera rozwodu, ponieważ rozwód traktuje świętą instytucję z pogardą, kiedy para lekceważy przymierze zawarte przed samym Bogiem i świadkach.
4. Ale być może największą przyczyną, dla której Bóg nie popiera rozwodu to krzywda, którą ponoszą dzieci. Pismo Święte odnosi się do „pobożnych potomków” i jak trudno wychować pobożnego potomka z dzieci, które przeszły przez rozwód rodziców. Dlaczego? Ponieważ dzieci zobaczyły najświętszy ludzki związek trywializowany i niszczony. Jakie to musi być dla nich rozczarowanie? Co się dzieje w tych malutkich głowach? Są zdezorientowane, rozgniewane, często obwiniają Boga a najczęściej niestety samych siebie.

Natura ludzka ma tendencję odwracania się od Boga, buntowania się przeciwko Niemu i obwiniania Go za grzeszny charakter człowieka. Najlepszym sposobem na posiadanie pobożnych potomków jest posiadanie pobożnych rodziców, którzy wierzą, że ratowanie małżeństwa jest warte czasu i wysiłku.