Myśl dnia

“Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!”Mat. 14:27

WOBLICZU ŻYCIOWYCH HURAGANÓW

Stojąc wobec kryzysu, twoją pierwszą reakcją może być krzyk, Co ja takiego zrobiłem by zasłużyć na tą karę? Chociaż niektóre burze są wynikiem naszego osobistego grzechu, są też takie, które pojawiają się bez naszego negatywnego wpływu. Ujmę to inaczej, jesteśmy często w samym środku Bożej woli i czynimy dokładnie to, o co On nas prosił! Tak też było w przypadku uczniów, kiedy Jezus powiedział im, aby wsiedli do łodzi i wiosłowali poprzez Morze Galilejskie. Pomimo to, że byli posłuszni Jezusowi znaleźli się w sztormie, który był tak potężny, że sami nie wiedzieli czy przeżyją. Znajduje się tu bardzo istotne przesłanie – przeżyli. Z pomocą Jezusa przeżyli.

Zaakceptuj fakt, że twoje życie nie zawsze będzie idealnie gładką jazdą. Droga czasami będzie wyboista i z ostrymi zakrętami. Wszystkie drogi są tak zrobione. Popatrz na tragedie i trudności jak na część życia. Zwróć się do Jezusa o pomoc i przewodnictwo a On będzie obok ciebie w trakcie przechodzenia przez twoje huragany.

Druk