Dobra nowina na dzisiaj

21.10.2020

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne." - Ew. wg. św. Jana 3:16

Ciągle jesteśmy bombardowani złymi wiadomościami z całego świata. Jest to przytłaczające. Ta ponura rzeczywistość jest nie do przyjęcia dla tych, którzy wierzą, że człowiek jest z natury dobry, a świat dąży ku doskonałości.

Biblia mówi nam prawdę. Człowiek nie jest z natury dobry i przychodząc na ten świat rodzi się z tendencją do grzechu. Rzeczywistość grzechu jest dostrzegalna w codziennym życiu, wystarczy obejrzeć telewizyjne wiadomości, by się o tym przekonać.

Jest jednak dobra nowina. Bóg panuje nad historią i każdy, kto wyznaje wiarę w Boga objawionego w Chrystusie, odkrywa klucz do wewnętrznego pokoju i bezpieczeństwa. W Chrystusie zarówno śmierć jak i życie są błogosławieństwem. Boży Syn staje się kluczem zarówno do życia wiecznego jak i życia spełnionego tutaj, na Ziemi. Nie oznacza to, że zawsze będzie łatwo i przyjemnie. Wszyscy, którzy wierzą, mają jednak obietnicę, że Chrystus zawsze będzie z nimi i nigdy ich nie opuści.