Diabelskie życie

13.06.2022

"Chcę zgładzić takiego, co skrycie uwłacza bliźniemu. Kto oczy ma pyszne i serce nadęte - tego nie zniosę." - Księga Psalmów 101:5

Czy chcesz postępować na podobieństwo diabła? Czasami wydaje się, że przychodzi to nam w bardzo naturalny sposób. Są dwie cechy, które często cechują działanie złego.

Pierwszą z nich jest „pycha.” Jak to ujął C.S. Lewis: „Największym złem jest pycha. Nieszczerość, gniew, zazdrość, pijaństwo…są nieporównywalne z pychą. To właśnie za sprawą pychy diabeł stał się diabłem. Jest to całkowicie antyboski stan umysłu.” Pycha oznacza myślenie o sobie więcej niż powinniśmy, poczucie wyższości nad innymi. Jest to postawa pełna arogancji. Pycha wyraża się jednak przede wszystkim uczuciem samowystarczalności i odrzuceniem potrzeby Boga w swoim życiu. Jeśli w ten sposób myślisz o sobie i pycha staje się siłą napędową w twoim spojrzeniu na samego siebie i innych, zaczynasz w mniej lub bardziej uświadomiony sposób, upodabniać się do diabła.

Druga cecha charakterystyczna działania złego opiera się na „kłamstwie.” Inaczej mówiąc, chodzi tu o plotkowanie i obmawianie kogoś za jego plecami. Greckie słowo wyrażające taką postawę to „diabolos”, które jest też odpowiednikiem słowa „diabeł” w języku polskim. Z tego wynika, że ludzie, którzy plotkują i kłamią na temat innych osób, upodabniają się w ten sposób do diabła. Nie przez przypadek, w Biblii diabeł nazwany jest „ojcem kłamstwa.”

Pycha i kłamstwo są wyraźnymi cechami działania złego. Czy dostrzegasz te elementy w swoim życiu? Czy jesteś z tego stanu zadowolony? Wiedz, że można żyć inaczej. Każdy z nas się zmaga z pokusami, ale czerpiąc siłę od Tego, który jest Bogiem prawdy, może odkryć nową nadzieję na pokanie pokus i nową jakość życia.