Jak być dobrym szefem?

14.12.2021

"Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie." - List św. Pawła do Kolosan 4:1

Oto kilka biblijnych zasad dotyczących tego jak być dobrym szefem:

  • Bądź osobą o nieskazitelnej integralności. Ludzie potrzebują wiedzieć, że można tobie zaufać.
  • Wyraź jasno swoje oczekiwania. Spędź wystarczająco czasu na tym aby kształtować, szkolić i odpowiadać na pytania swoich pracowników.
  • Podziel odpowiedzialności we właściwy sposób i oczekuj od każdego dobrego wywiązania się ze swoich obowiązków.
  • Traktuj wszytkich w uczciwy sposób. Pamiętaj, że faworyzowanie prowadzi do demoralizacji.
  • Buduj zespół, a nie opieraj się jedynie na jednostkach i poniżaniu innych.
  • Okazuj szczerą troskę o swoich pracowników i ich rozwój. To daje szanse na większy sukces osiągnięty wspólnymi siłami.
  • Pamiętaj, masz w niebie Boga przed którym musisz się rozliczyć.

Bóg powierzył Ci przywódczą rolę abyś poprzez to mógł usługiwać innym ludziom. Sam Jezus był najlepszym przykładem przywództwa w oparciu o usługiwanie. On przyjął postać człowieka, a nawet więcej, oddał swoje życie za tych, którym przewodził. Pamiętaj o tym, że to Bóg jest najwyższym autorytetem przed którym każdy z nas ostetecznie będzie musiał rozliczyć swoje życie. Weź przykład z Chrystusa i stań się przywódcą, który umie w umiejętny sposób usługiwać innym. Zobaczysz jak bardzo to zrewolucjonizuje Twoje życie i tych, którzy znajdują się pod Twoim autorytetem.