Myśl dnia

“Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.”List św. Pawła do Rzymian 8:22

Ziemskie bóle

Życie często nie wygląda tak jakbyśmy tego chcieli. Pomyśl o przemocy, różnych otaczających nas konfliktach, zanieczyszczeniu powietrza i wielu innych niepokojących zjawiskach w świecie wokół nas.

Apostoł Paweł napisał o tym, że “całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.” Zanim pojawił się grzech wszystko wyglądało inaczej. Nie było przemocy, całe stworzenie żyło w harmonii ze swym Stwórcą i sobą nawzajem. Od czasu pierwszego grzechu pojawił się ból, który jest najbardziej obrazowo ukazany w bólach rodzenia.

Całe stworzenie w głębi serca pragnie powrotu do życia w harmonii ze swym Stwórcą. Pewnego dnia Chrystus powróci by osądzić ziemię. Będzie to czas zbawienia dla tych którzy uwierzyli posłannicwu Jezusa i czas sądu dla tych którzy Boga odrzucili. W której grupie ty się znajdziesz? Wybór należy do ciebie!

Druk