JAKIE SĄ TERMOSTATY TWOJEJ MODLITWY?

4.06.2022

"Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was." - 1 Tes. 5:17-18

Jak powinniśmy się modlić? Bóg mówi nam, że modlitwa powinna być bilansem poczwórnego celu. Te obszary to chwała, dziękczynienie, wyznanie, i prośba. Czy nie byłoby fascynującym gdyby Bóg dawał nam statystyki wykazujące ile czasu modlitewnego spędzamy na prośbach w zestawieniu z czasem poświęconym na dziękczynienie, uwielbienie czy wyznawanie naszych grzechów? To byłby dopiero interesujący termostat! Wiem, że gdyby Bóg zrobił wykaz mojego własnego życia modlitewnego zobaczyłbym pewnie, że większość stanowią prośby do Boga o różne sprawy!

Słowo Boże mówi nam, że kiedy się modlimy, mamy mieć nastawienie dziękczynienia. Chcemy być wdzięczni Panu Bogu za wiele błogosławieństw w swoim życiu, a najbardziej za zbawienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie i wiecznym życiu w obfitości, które On nam daje. Powinniśmy mieć nastawienie dziękczynienia, które prowadzi do wdzięczności, radości z życia, które mamy w Nim.

Chwal swojego Pana za wiele błogosławieństw i rozmawiaj z Nim o swoich grzechach, bo tylko On jedyny może je nam odpuścić. Postaraj się wprowadzić poczwórny balans w swoje życie modlitewne i zobacz jak to przybliży cię do Stwórcy Wszechświata.