Myśl dnia

“Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.”Księga Rodzaju 2:24

Jedność małżeńska

Jeden werset na temat małżeństwa pojawia się w Piśmie Świętym trzykrotnie. Musi być ważny. Brzmi on następująco: “Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.” Przyjrzyjmy się temu bliżej:

“Opuszczenie.” Od momentu wejścia w związek małżeński musi nastąpić emocjonalne oddzielenie od rodziców i innych relacji, w celu zbliżenia się do swojej ukochanej. Twój współmałżonek potrzebuje wiedzieć, że jest dla ciebie najbliższym przyjacielem.

“Złączenie”. Małżeństwo jest związane z oddaniem się drugiej osobie na całe życie. Brak dbałości o kultywowanie takiego podejścia do siebie nawzajem w związku, może doprowadzić do jego rozpadu.

“Jedność”. W wyniku ‘opuszczenia’ i ‘złączenia’ małżonkowie stają się jednym ciałem. Spełnienie seksualne jest rezultatem intymnej przyjaźni i wzajemnego oddania. Jeśli tak nie jest, seks staje się jedynie cielesnością. W Bożym zamierze, seks, oznacza coś znacznie bardziej wartościowego w życiu człowieka. Ma on prowadzić do prawdziwej jedności w oparciu o miłość. “Opuszczenie” + “Złączenie” = “Jedność.” To jest Boży plan dla udanego małżeństwa.

Druk