Myśl dnia

„Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich.”List św. Pawła do Efezjan 4:18

Jestem po prostu ciekawy

Jestem po prostu ciekaw…Dlaczego w kulturze, w której obsesyjnie propaguje się potrzebę ochrony środowiska naturalnego, z tą samą siłą głosi sią prawo do zabijania nienarodzonych dzieci?

Jestem po prostu ciekaw…Dlaczego edukacja seksualna, która z założenia powinna uczyć bezpiecznego seksu dla ochrony życia, doradza młodym ludziom niebezpieczne zbliżenia? Powierzanie życia cienkiej gumowej osłonce, kiedy stawka niepowodzenia jest tak wysoka, naprawdę szokuje.

Jestem po prostu ciekaw…Dlaczego w kulturze, w której najwyższą cnotą jest tolerancja, tak wielu jest ludzi nietolerancyjnych dla imienia Jezusa Chrystusa lub przekonań biblijnych?

Czy te paradoksy i Ciebie pobudzaja do myślenia, czy i Ty stajesz się coraz bardziej ciekaw…?

Druk