Myśl dnia

„…dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i będą ci dwoje jednym ciałem…”Ewangelia wg św. Marka 10:6-8

Trzy warunki udanego małżeństwa

W Starym Testamencie jest tylko jeden, najważniejszy, wiersz dotyczący małżeństwa, podczas gdy w Nowym Testamencie na ten temat są dwa wersety. Treść jest prosta: należy opuścić rodziców, połączyć się ze współmałżonkiem i stać się wraz z nim jednym ciałem.

Opuszczenie rodziców: „Opuści człowiek matkę swoją i ojca swego.” Ważne jest to, aby naszemu współmałżonkowi nadać status osoby najważniejszej – ważniejszej niż rodzice, dzieci, rodzeństwo, czy znajomi. Nasz mąż czy żona powinien być naszym najlepszym przyjacielem. Jeśli masz współmałżonka, a jesteś bliżej z kimś innym, to znaczy, że masz złą hierarchię wartości!

„Połącz się ze swoją żonąâ.” Słowo „połączenie oznacza” „stworzenie z kilku części jednościâ,” „sklejenie” lub „scementowani??.” Ze wszystkich tych definicji wynika, że istnieją siły dążące do rozdzielenia małżeństwa. (Siłami tymi mogą być na przykład- praca zawodowa, wymagania dzieci, pieniądze, problemy zdrowotne, niewierność). Krótko mówiąc: małżeństwo to zobowiązanie na całe życie.
„Połączenie się w jedno ciało.” „Dwoje stanie się jednym ciałemâ.” Współżycie seksualne i spełnienie są efektem zdrowych relacji małżeńskich. To ukazuje jak mąż i żona stają się jednością.

Opuszczenie rodziców, połączenie się ze współmałżonkiem i stanie się z nim jednym ciałem, to trzy etapy prowadzące do udanego małżeństwa.

Druk