Myśl dnia

„A Bóg rzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM.”Exodus 3:14

JEZUS DOPROWADZA DO SZAŁU LUDZI RELIGIJNYCH

Jezus często gorszył ludzi religijnych. Najbardziej złościły ich Jego stwierdzenia na temat samego Siebie. Mówił: „Ja jestem chlebem żywota” oraz „Ja jestem światłością świata” – mając na myśli oświecenie umysłów. Stwierdzał: „Ja jestem drogąâ€, myśląc o drodze do Boga. „Ja jestem prawdąâ€ mówił, gdy chciał pokazać prawdę absolutną. Mając na myśli Siebie jako klucz do życia wiecznego, powiadał: „Ja jestem życiem”. Aby ukazać Siebie jako Syna Człowieczego, powiedział: „Pierwej niż Abraham był, Jam jest.”
Bezsprzecznie tak może mówić tylko Bóg. Powyższe twierdzenia były skandaliczne i stały się główną przyczyną ukrzyżowania Chrystusa.Jezus wielokrotnie podkreślał swoją więż i jedność z Ojcem,a przez religijnych znawców Prawa(zasad Starego Testamentu) postrzegany był jako bluźnierca.
Cokolwiek uczynisz, nie popełniaj intelektualnego samobójstwa, twierdząc, że Jezus był dobrym człowiekiem, prorokiem, czy niezwykłym nauczycielem, ale nie Bogiem. Z racjonalnego punktu widzenia możemy wywnioskować bowiem, że był On szaleńcem, megalomanem, który kłamał. No chyba, że tak naprawdę Jezus jest tym, za kogo się podawał. Ja wierzę, że mówił prawdę.
A w co Ty wierzysz?

Druk