JEZUS DOPROWADZA DO SZAŁU LUDZI WIARY

27.08.2020

„A Bóg rzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM.”  Exodus 3:14

Jezus ciągle doprowadzał do szału ludzi religijnych. To, co ich najbardziej złościło, były jego twierdzenia na temat Siebie samego. Mówił on: „Ja jestem chlebem żywota” oraz „Ja jestem światłością świata” mając na myśli oświecenie. Mówił: „Ja jestem drogą”, mając na myśli drogę do Boga. Mówił również: „Ja jestem prawdą”. Mając na myśli Siebie jako klucz do życia wiecznego powiadał: „Ja jestem życiem. Jezus powiedział również:” Pierwej niż Abraham był, Jam jest.”

Bezsprzecznie tak może mówić tylko Bóg. Powyższe, twierdzenia były skandaliczne i stały się główną przyczyną, przez którą Jezus został powieszony. Jezus twierdząc, iż to On jest Bogiem,  był postrzegany, przez ludzi wiary, jako bluźnierca.

Cokolwiek uczynisz, nie popełniaj intelektualnego samobójstwa, twierdząc, że Jezus był dobrym człowiekiem, prorokiem, czy dobrym nauczycielem, ale nie Bogiem. Z racjonalnego punktu widzenia możemy wywnioskować, że był On idiotą, meglomaniakiem, który kłamał – no chyba, że tak naprawdę jest On tym, za kogo się podawał. Ja wierzę, że On mówił prawdę.

A w co ty wierzysz?