STWORZONY NA OBRAZ BOGA

26.08.2020

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.  Ks.Rdz.1:26

Co oznacza, że człowiek został stworzony na obraz Boga? Czy w takim razie Bóg ma dwie ręce, dwie nogi i długą brodę podobną do tej przedstawionej na suficie w Kaplicy Sykstyńskiej?  Pismo Święte nie zakłada wizualnego duplikowania wyglądu Boga; zamiast tego odnosi się do Jego natury. Tak jak Bóg, człowiek może myśleć i rozumować.  Doceniamy piękno i język.  W przeciwieństwie do zwierząt, mamy wewnętrzny zmysł moralności i zdolności zrozumienia głębokich pojęć.  To daje człowiekowi zdolność obcowania z Bogiem.  Oto prawdziwy powód, dlaczego Bóg stworzył nas na swój obraz – On pragnie więzi z tobą a także zjednoczenia z całą ludzkością.

W tym samym wersecie Bóg odnosi się do naszej relacji z Ziemią. Kolejnym powodem, dla którego Bóg stworzył nas na swój obraz jest to abyśmy troszczyli się o całe Boże stworzenie. Mamy być pośrednikiem między Bogiem a wszystkimi innymi elementami Jego stworzenia. Jak możemy tym wszystkim zarządzać nie pozostając blisko Boga, nie myśląc jak Bóg, nie spełniając Jego woli? Rezultatem więzi z Bogiem jest właściwe radzenie sobie z Jego stworzeniem.

Bycie stworzonym na Jego podobieństwo jest niesamowitym darem jak również świętą odpowiedzialnością.