Myśl dnia

„Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony.” – Pierwszy List Św. Pawła do Koryntian 15:13

KIEDY CHRZEŚCIJAŃSTWO STAJE SIĘ BEZWARTOŚCIOWE

Czy wiesz, co spowodowałoby, że chrześcijaństwo stałoby się bezwartościowe?

Gdyby Jezus nie powstał z martwych, nasza wiara byłaby zbudowana wokół wielkiego kłamstwa. Znaczyłoby to, że jest On oszustem, ponieważ głosił, że zostanie zabity, a po trzech dniach ożyje. Biblia okazałaby się jednym wielkim kłamstwem, bo w dużej mierze opiera się na zmartwychwstaniu Jezusa. Co więcej, oznaczałoby to, że chrześcijanie są ludźmi, którzy wzbudzają litość i pogardę, ponieważ ulegli olbrzymiej mistyfikacji.

Jeśli natomiast Jezus prawdziwie zmartwychwstał, oznacza to, że jest Synem Bożym i możemy Mu wierzyć. Wzbudza to nadzieję na życie pozagrobowe. Sprawia, że każdy cud, o jakim pisze się w Biblii, jest wiarygodny. Więc skoro człowiek wstaje z martwych, to czymże jest rozstąpienie się wód Morza Czerwonego czy uzdrowienie kaleki?

Chrześcijaństwo zaczyna się i kończy na zmartwychwstaniu. Bez tego nasza wiara nie jest nic warta. Jeśli jednak Jezus zmartwychwstał, to ten fakt może zupełnie zmienić nasz sposób myślenia i nasze życie.

Czy wierzysz w to?

Druk