Myśl dnia

“Kto przyjmuje Syna, ma życie. Kto nie przyjmuje Syna Bożego, nie ma życia.”1 Jana 5:12

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY?

Chrześcijanie często muszą sobie radzić z zarzutami pojawiającymi się w trakcie dyskusji ze sceptycznymi przyjaciółmi. Oto przykład jednego z nich: “Co się dzieje z ludźmi, którzy umarli a nie usłyszeli o zbawieniu w Jezusie Chrystusie?” To są trudne pytania. Jezus powiedział: “Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie.” Jest to bardzo jasny przekaz. Naszym zadaniem, a także misją Kościoła, jest zanieść ewangelię do każdego plemienia i narodu.

Co z tymi, którzy nie usłyszeli o Chrystusie z powodu niewykonanej pracy, zaniedbań Kościoła? Biblia mówi, że osoby które nigdy nie mogły usłyszeć o Jezusie będą nadal odpowiedzialne za odbiór objawienia Bożego, którego doświadczyli (Rz 1: 20). Nie nam osądzać w jaki sposób Bóg tego dokona. Jednego możemy być pewni – Bóg, który poświęcił własnego Syna dla naszego zbawienia, chce żebyśmy go doświadczyli. Będzie też w tym sprawiedliwy i kochający. Musimy Mu zaufać, że Jego decyzje będą właściwe.

Jeżeli chodzi o Ciebie to usłyszałeś. Ci którzy usłyszeli i nic z tym nie zrobili pozostaną bez usprawiedliwienia. Możemy być pewni, że wybierając Jezusa obieramy jedyną i właściwą drogę do Boga.

Druk