Myśl dnia

“…szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie.” – Księga Przysłów 8:32-33

Mądra edukacja

W ostatnich latach wiele się się mówi o zmianach w systemie edukacji. Zmieniały się założenia programowe, listy lektur obowiązkowych, mundurki. Pojawiło się też wiele problemów i skandali, o których wcześniej nie było mowy, a przynajmniej nie na taką skalę: przemoc wśród młodzieży szkolnej, dostęp do narkotyków i alkoholu, rozwiązłość seksualna, brak szacunku dla nauczycieli, a nawet samobójstwa.

Kiedy słyszymy o tym wszystkim, nie sposób oddzielić tych zmian od transformacji wartości, które zachodzą w całym społeczeństwie. W związku z tym chciałbym Cię dziś zachęcić do tego ,by ponownie zastanowić się nad znaczeniem dziesięciu przykazań. Tak naprawdę nie ma lepszego przewodnika właściwego wychowania dzieci. Jeśli poważnie weźmiemy je sobie do serca jako rodzice i będziemy dzieci nauczać Bożych praw, to społeczeństwo z pewnością ulegnie transformacji.

Druk