Myśl dnia

„Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją." - Księga Przysłów 31:28

Mamy są ważne

Kiedy mama Tomasza Edisona, kobieta inteligentna i sympatyczna, dowiedziała się, że nauczyciele uważają go za mało uzdolnionego, zaczęła go sama uczyć w domu. Edison mówił: „Moja matka mnie stworzyła. Ona zawsze była blisko i tak we mnie wierzyła, że czułem, iż mam dla kogo żyć, że kogoś nie wolno mi zawieść.” Matczyna miłość i czas, jaki kobieta przeznacza swojemu dziecku, mają decydujące znaczenie dla jego rozwoju. Pomyśl, iż tylko dzięki wspaniałej inwestycji, jaką poczyniła matka Tomasza Edisona, poświęcając mu swój drogocenny czas, możemy dziś korzystać z tak wielu jego wynalazków.

Brytyjski psychiatra John Bowlby powiedział: „Małe dzieci łakną matczynej miłości i obecności tak bardzo, jak jedzenia”.

Drogie mamusie, dzisiejszy świat oferuje wam tak wiele możliwości, które mogą kusić, ale także wywoływać nieprawdopodobny stres. Pamiętajcie więc, że nie ma nic cenniejszego niż ofiarowanie czasu waszemu dziecku. W Piśmie Świętym napisane jest, że kiedy matka poczyni taką inwestycję, jej potomstwo, gdy dorośnie, będzie ją błogosławić, a mąż powie: „Wiele kobiet wspaniale wychowuje dzieci, ale ty robisz to lepiej niż one wszystkie”.
Jestem bezgranicznie wdzięczny mojej mamie za jej poświęcenie dla mnie i miłość, którą mnie obdarzyła.

Druk