Myśl dnia

„Tej nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej..." - List do Hebrajczyków 6:19

Żywa nadzieja

Jest takie stare powiedzenie: „Kiedy ktoś traci nadzieję, zaczyna czekać na śmierć”. Życie jest trudne bez ufności. Staje się pozbawioną sensu męką i cierpieniem. Jedną z przyczyn utraty nadziei jest pokładanie jej w złych rzeczach. Należą do nich: przekonania, które rozczarowują, nierealne marzenia oraz oczekiwania wobec bliźnich, którzy nas odtrącają i pozbawiają złudzeń w kwestiach życia i wiary.

Bóg jest jednak źródłem nadziei, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. On chce dla nas jak najlepiej. Jego słowa mówią: “Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” On zawsze nas kocha. Jest zawsze wierny. Przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, daje nam poznać, że rozumie ból, jaki niesie ze sobą śmierć i daje nam nadzieję na zwycięstwo nad nią.

Kiedy masz nadzieję silniejszą od śmierci, możesz zacząć żyć, pełni wiary, każdego następnego dnia. Czy posiadasz taką nadzieję w swoim życiu?

Druk