MIŁOŚĆ DO BOGA TO WIARA W DZIAŁANIU

31.03.2021

I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. - Ewangelia św. Marka 12:28-31

Czy zdajesz sobie sprawę, że miłość do Boga oznacza wiarę w działaniu? Co to oznacza kochać Boga przez działanie wiary? Jak to obrócić w praktykę? Po pierwsze przez posłuszeństwo Bożym przykazaniom dzięki mocy, przekonaniu i rozumieniu, które daje Duch Święty. Jezus mówi:

„Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania.”

Chciałbym, byś zrozumiał co oznacza ten zwrot „kochacie mnie”. On nie ma nic wspólnego z uczuciami czy też emocjami. Nie ma nic wspólnego z sympatią do drugiej osoby. Niektórzy mogą się tu zastanawiać „Jak niby mogę naprawdę kochać kogoś, jeśli go nie lubię?”

Możesz.

„Jak?”, mógłbyś spytać.

Cóż, mógłbyś być wobec takiej osoby w porządku, być godnym jej zaufania. Mógłbyś dotrzymywać danego jej słowa, wyznawać te same wartości i robić to, co ta osoba uważa za właściwe. Oto jak można kogoś kochać nawet jeśli nie lubisz tej osoby.

Warto również zdać sobie sprawę z tego, że miłość nie jest emocją, nie jest uczuciem. To świadomie podejmowana decyzja. Dla przykładu, jedną z wielkich rzeczy związaną z byciem rodzicem jest wymuszona bezinteresowność i zepchnięcie swoich zachcianek na drugi plan. Rodzice dość szybko orientują się, że nie mogą już zawsze robić tego, co tylko chcą. Miłość wymaga od nich podjęcia takiego działania.

Przede wszystkim kochaj Boga ze wszystkich sił, a ponieważ kochasz Go z całej swej siły, kochaj również ludzi. Kochaj swego sąsiada. To wielkie przykazanie. Jezus podsumowuje cały dekalog w tych kilku słowach, zamykając całą wielką ideę w bardzo prostej koncepcji, czyż nie? Nie jest to łatwe do wdrożenia w życie, ale nasz Pan nakazuje nam, byśmy próbowali.