DLACZEGO WIERZĘ W BOGA

30.03.2021

„A setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili: " Rzeczywiście On był Synem Bożym." - Mat. 27:54

Powodem, dlaczego wierzę, jest zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli by tego nie dokonał, nie byłby Bogiem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pewnymi wiarygodnymi dowodami na zmartwychwstanie?

Wystarczyło, aby władze rzymskie znalazły i pokazały światu martwe ciało Jezusa a problem chrześcijaństwa rozwiązałby się sam. Jednak tak się nie stało. Uczniowie Chrystusa opuścili Go podczas ukrzyżowania, bojąc się o własne życie. Jednak potem bardzo się zmienili i stali się ludźmi niezwykle odważnymi, głosząc wieść o Jego zmartwychwstaniu. Ponieważ nauczali o tym, co uważali za prawdę, zmarli śmiercią męczeńską.

Niektórzy twierdzą, że apostołowie wykradli ciało Jezusa po to, aby rozpowiadać kłamstwa o Jego powstaniu z martwych i zapoczątkować nowy ruch religijny. Zastanów się jednak – ludzie skłonni są oddać swoje życie tylko za prawdę. Nikt nie godzi się na śmierć w imię czegoś, co jest kłamstwem. Takie oszustwo już dawno by się wydało.

Można przytoczyć jeszce wiele innych powodów, które wskazują na wiarygodność zmartwychwstania Chrystusa. Bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. Czy w to wierzysz?