Myśl dnia

“…Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych.”Ef. 6:18

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Co to jest modlitwa wstawiennicza? Paweł mówi nam z Epafrasie, członku kościoła w Kolosie, który nie ustaje w modlitwach za nich i prosić aby doszli do pełnego poznania woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Modlił się aby ludzie w kościele rozwijali się ku duchowej dojrzałości i wypełniali Bożą wolę. To jest przykład modlitwy wstawienniczej. Skupia się ona na spełnianiu służby i misji kościoła.

Jedną z obaw, które często mamy o służbie modlitwy to fakt, że przeważnie dotyczą one różnych chorób. Niewątpliwie kościół jest powołany by modlić się o chorych. Ale modlitwa nie dotyczy tylko uzdrowienia z chorób. Jako kościół potrzebujemy odkrywać na nowo priorytet naszego wstawiennictwa za świat w którym żyjemy. Chodzi o praktyczną modlitwę aby “Królestwo Chrystusa mogło przyjść” i “Jego wola wypełniała się na ziemi tak samo jak w niebie.” To oznacza zaangażowanie się kościoła w duchową walkę i dążenie do spełnienia jego misji, nie zapominając jednocześnie o fizycznych potrzebach i zmaganiach ludzi wokół nas.

Druk