ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

21.07.2014

"Bogatym na tym świecie nakazuj , by nie byli zarozumiali, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania." - 1 Tym. 6:17

Jeśli jesteś bogaty – co Bóg definiuje jako posiadanie więcej niż potrzebujesz – nie przyjmuj „hiperduchowego” sposobu myślenia, że rzeczy materialne są złe. To nie biblijne! Bóg chce abyśmy cieszyli się tym co posiadamy, jest to darem od Niego i zależy Mu na tym byśmy z tego mądrze korzystali. Bóg jednak też przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy zastąpić wiary w Niego szukając poczucia bezpieczeństwa poprzez nabywanie rzeczy. On chce abyś zaufał Mu, że to On będzie zaspokajać twoje przyszłe potrzeby. On nadal będzie ciebie błogosławić. Nie przesuwaj twojej potrzeby bezpieczeństwa z rąk Bożych do pokładania pełnego zaufania w twoim portfelu, koncie bankowym czy nieruchomościach. Wszystkie te rzeczy można łatwo stracić. Ten sam Bóg, który obdarował cię tymi wszystkimi błogosławieństwami może je też w każdej chwili zabrać. Ale On obiecuje, że nigdy cię nie opuści i będzie zaspokajać twoje potrzeby.

Złóż swoje zaufanie w Bogu, który nigdy ciebie nie zawiuedzie. On jest w stanie zaspokoić twoje najgłębsze potrzeby.