Moralność a decyzje życiowe

7.11.2020

Ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. - Ew. wg. św. Mateusza 6:33

Czy zastanawiasz się czasami nad tym jaki wpływ ma moralność, którą wyznajesz na Twoje codzienne decyzje? Wszyscy mamy moralne wartości, ale czy są one właściwe?

Prawdą jest, że każdy wyznaje jakąś filozofię moralną, która wydaje się jemu odpowiednia. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że kiedy w starożytnym Izraelu ludzie odwaracali się od Boga, czynili to, co było w ich oczach właściwe. Bardzo łatwo jest zracjonalizować grzech w naszym życiu, jednocześnie ignorując prawdę o moralności wyrażoną na kartach Słowa Bożego.

Za jednego z najwspanialszych nauczycieli moralności uznawany jest Jezus Chrystus. Została ona wyrażona nie tylko w Jego słowach, ale i czynach. Kiedy zaczniesz ignorować Jego nauczanie, będziesz zaskoczonym, jak wiele niemoralnych rzeczy jesteś w stanie usprawiedliwić w swoim życiu.