Zagrożenia materializmu w rodzinie

8.11.2020

"...Nie możecie Bogu służyć i mamonie." - Ew. wg. św. Mateusza 6:24

Jedną z najtrudniejszych presji wywieranych na współczesnej rodzinie jest materializm. Dzieci oczekują od rodziców, by mieć to wszystko, co mają ich koledzy i koleżanki. Mężowie i żony wywierają presję na siebie nawzajem, aby osiągać coraz lepsze wyniki finansowe w pracy po to, by posiadać coraz więcej i podwyższać swój status materialny.

Kiedy się tak nie dzieje, często zaczynają się pojawiać różne konflikty i poczucie zawodu w rodzinie. Materializm, który często bywa racjonalizowany jako troska o rodzinę, tak naprawdę prowadzi do nowych presji i niezadowolenia wśród najbliższych.

Jezus ma jednak lepszy pomysł na życie: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Czy to oznacza, że nie musimy pracować? Oczywiście, że nie. Jesteśmy powołani do pracy. Ważnym jest jednak, aby zachować właściwe priorytety, które będą wspierać jedność w naszej rodzinie, a nie siać zamęt i zniszczenie.

Bóg jednoczy rodzinę. Przesadny materializm zaś najczęściej ją dzieli.