Myśl dnia

“Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam…” – List św. Pawła do Filipian 1:3

Najlepsi przyjaciele w małżeństwie

Pismo Święte wyraźnie naucza o tym, że “mężczyzna powinien opuścić dom swojego ojca i matki i złączyć się ze swoją żoną.” Przesłanie jest jasne: nasz współmałżonek powinien być naszym najlepszym przyjacielem. Jeśli tak nie jest, to musimy to naprawić.

Czym się charakteryzuje dobry przyjaciel?

* Pragnieniem, by spędzać czas razem. Dlatego właśnie myślę, że cotygodniowa randka ze współmałżonkiem jest kluczem do podtrzymywania żaru miłości.

* Wzajemnym zrozumieniem. Najlepsi przyjaciele potrafią rozmawiać o wszystkim.

* Lojalnością. Najlepsi przyjaciele są lojalni. Można im całkowicie zaufać.

* Gotowością, aby przebaczać. Przyjaciele akceptują siebie nawzajem i są oddani sobie na tyle, że nawet jeśli partner ich zawiedzie, są gotowi mu przebaczyć. Czy twój współmałżonek jest twoim najlepszym przyjacielem? Jeśli tak, to podziękuj Bogu za małżeństwo, które jest zgodne z obrazem Jego powołania. Jeśli nie, to poproś Boga o przebaczenie i pomoc w tym, aby przebaczyć swojemu współmałżonkowi. Podejmij się zadania, aby z Bożą pomocą budować bliską przyjaźń ze swoją drugą połową.

Druk