Myśl dnia

“Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy powstało nie z rzeczy widzialnych.”List do Hebrajczyków 11:3

Stworzenie czy ewolucja?

Jest wiele dyskusji i debat na temat stworzenia świata i teorii ewolucji. To jest bardzo ważny temat, który dotyczy istoty naszego istnienia i zrozumienia dlaczego tutaj jesteśmy.

Kreacjonizm podkreśla to, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga jako część Bożego planu stworzenia, podczas gdy teoria ewolucji zakłada, że człowiek jest dziełem przypadku. Która z tych opinii wyraża ciebie? Jeśli opowiedziałbym ci o tym, że twój komputer pojawił się tutaj dzięki wielkiemu wybuchowi w fabryce, pewnie byś mnie wyśmiał. Jednak czy komputer jest bardziej skomplikowany od ludzkiego umysłu?

Czy jest to możliwe abyśmy wszyscy byli dziełem przypadku? Ciężko jest w to uwierzyć przyglądając się niezwykłej złożoności i precyzji z jaką funkcjonuje ludzki organizm. Według nauczania Pisma Świętego to Bóg jest Stworzycielem świata i dawcą życia, a zatem nikt z nas nie jest tutaj przez przypadek.

Druk