NAJPIERW TWÓJ MIECZ!

21.08.2020

"Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni!" - Jk 4:7-8

Jednym z największych brytyjskich bohaterów XVIII w. był admirał Nelson. Chociaż najlepiej znany z powodu swojego przywództwa i poświęcenia obowiązkom, lord Nelson wsławił się w historii ze względu na swoją postawę wobec tych nad którymi odniósł zwycięstwo. Pewnego razu pokonany admirał szedł przez pokład by spotkać się z lordem Nelsonem. Z mieczem u jego boku, pokonany admirał uniósł swą rękę na znak poddania. Lord Nelson popatrzał na niego, ale nie podał mu swej ręki od razu. Zamiast tego skinął głową i powiedział: “Najpierw twój miecz, potem twoja ręka.”

Podobnie postępuje nasz Ojciec Niebieski. On chce nas nam obdarować swą łaską tak abyśmy radowali się miłością Jezusa Chrystusa. Wpierw jednak oczekuje poddania Mu naszego życia. Mamy Mu oddać swoje serce. Wtedy On wyciągnie swą dłoń w naszym kierunku. Poddaj swe życie Jezusowi i doświadczysz Jego błogosławieństw. Boża dobroć nie zna żadnych granic.