NOWY ROK

22.08.2020

"Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." - 2 Koryntian 5:17

Co jest tak szczególnego w nowym roku? Być może to jest to. Grudzień jest w kalendarzu co rok i chociaż będzie nam brakować wiosny to pocieszamy się tym, że przyjdzie pora na nią w przyszłym roku i w następnym ponownie. Ta sama zasada nie odnosi się do minionych lat. Kiedy rok kalendarzowy się kończy to wiemy, że już nigdy nie powróci. Dni, miesiące, pory roku i wakacje pojawiają się w naszych kalendarzach, ale kiedy rok się kończy to zamyka pewien okres bezpowrotnie.

Być może dlatego właśnie tak często początek Nowego Roku jest czasem postanowień o dokonaniu zmian z nadzieją, że stare zwyczaje nie wrócą. To podejście do zmiany siebie jest tak naprawdę symboliczne. Rzeczywista zmiana wymaga o wiele więcej niż tylko noworocznego postanowienia. Ciężko jest przełamywać ustalone zwyczaje, ale pamiętaj, że jest nadzieja dla osoby, która szczerze pragnie zmiany. Siła autentycznej zmiany opiera się na przyznaniu się, że nie jesteśmy tego w stanie dokonać bez odpowiedniego wsparcia. Trwała zmiana w naszym sercu wymaga pomocy Pana Boga.

Pismo Święte naucza, że jeśli ktoś jest w Chrystusie to jest nowym stworzeniem. Chrystus przekształca nas kiedy oddajemy nasze życie Jemu. On kształtuje nas od wewnątrz. To jest zawsze zmiana na lepsze…i jest trwała!