Najwyższy autorytet w podejmowaniu decyzji

31.05.2021

"Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości..." - Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3:16

Co dla Ciebie stanowi najwyższy autorytet w czasie podejmowania ważnych decyzji życiowych? Czy to jest Twoja wiedza? Twoja intuicja? Twoje doświadczenie? Chęć przypodobania się innym? A może współczesna kultura, Kościół, synagoga czy przywódca religijny?

Zastanówmy się przez chwilę nad rolą Pisma Świętego. Nie bez powodu Bóg dał nam swoje Słowo. Jest ono źródłem poznania prawdy i dostępu do mądrości, która jest ponadczasowa.

Biblia w jasny sposób określa kod moralny dotyczący takich zagadnień jak morderstwo, kradzież, cudzołóstwo i innych grzechów tam opisanych. W innych sprawach, które nie są szczegółowo opisane, Słowo Boże wskazuje na ogólne wartości, jakimi należy się kierować, aby nasze decyzje były zgodne z wolą Bożą.

Zachęcam Cię więc do regularnego czytania Pisma Świętego. Można w nim odnaleźć inspirację do życia. Zacznij czytanie od Nowego Testamentu. Proś Boga, aby otwierał Twoje oczy na prawdy tam zawarte. Kiedy zaczniesz odkrywać wartość Bożego Słowa w Twoim codziennym życiu, będziesz w stanie spojrzeć na nie z zupełnie innej, świeżej perspektywy.