POZNANIE UMYSŁU BOGA

1.06.2021

"Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." - Filipianów 4:13

Stephen Hawking, autor Krótkiej historii czasu, był jednym z wielkich umysłów XX wieku. Jako fizyk, Hawking poświęcił całe życie w poszukaniu pojedynczej matematycznej formuły, która wyjaśniałaby siły funkcjonujące we wszechświecie. Hawking wyjaśnia, że taka formuła stanowiłaby „ostateczny triumf rozumu ludzkiego” ponieważ wtedy „poznalibyśmy umysł Boga.”

Chociaż Hawking mógłby pewnego dnia odkryć ujednoliconą teorię, nikt z nas nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Umysł ludzki jest zbyt ograniczony by uchwycić potęgę Boga.

Luka między umysłem Boga, a umysłem człowieka jest potężna. Wszelkie niezwykłe odkrycia naukowe jedynie w pewnym stopniu są odzwierciedleniem potęgi Boga. Poznanie umysłu Boga? Porzez modlitwę i czytanie Jego Słowa, możemy poznawać Chrystusa, który JEST wyrazem umysłu Boga. Poznaj Go i będziesz wiedzieć wystarczająco.