NAŚLADUJĄC JEZUSA: UPRZEJMOŚĆ

25.05.2020

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”

List św. Pawła do Galacjan 5:22-23

Naśladowanie Jezusa Chrystusa w praktyce, oto czym są dary Ducha. Proste, ale jednak jakże wymagające. Podążanie ich tropem pozwala jednak w bardzo realny sposób odkryć różnicę pomiędzy życiem bez Boga, a życiem w pełni i obfitości bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem.

Każdy naśladowca Jezusa Chrystusa wezwany jest do okazywania uprzejmości innym. Tak samo jak czynił to sam Jezus w czasie, gdy przebywał na ziemi. Możemy o tym przeczytać w Bożym Słowie, Ewangelie zawierają obszerne opisy sytuacji, w których Chrystus okazywał uprzejmość.

Przypomnij sobie jednak czy takie traktowanie dotyczyło tylko tych, którzy również byli dla Niego uprzejmi? Nie. Wiele z tych osób szczyciło się tym, że nazywali się wrogami Jezusa. Sam autor Listu do Galacjan był jedną z takich osób. A jak postępował Jezus?

Jesteśmy wezwani do okazywania uprzejmości nawet tym, którzy jej nie odwzajemniają. Mało tego, jesteśmy powołani do okazywania uprzejmości ludziom, którzy nas obrażają, marginalizują, dyskryminują, a może nawet prześladują. Ludziom, których moglibyśmy nazwać swymi przeciwnikami czy wrogami.

Być uprzejmym, zawsze, wszędzie i w stosunku do każdego? To trudne wyzwanie, ale na tym właśnie polega różnica pomiędzy życiem skupionym na „tym czego chcę ja”, a życiem skupionym na „tym czego chce Bóg”.

Pamiętaj, że to Bóg ciebie stworzył i lepiej wie co jest twoją prawdziwą potrzebą. Stworzył cię do bliskiej relacji z samym Sobą, która to relacja jest możliwa dzięki Chrystusowi. Stworzył cię, byś stał się naśladowcą Jezusa.