Myśl dnia

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”

List św. Pawła do Galacjan 5:22-23

NAŚLADUJĄC JEZUSA: WIERNOŚĆ

Apostoł Paweł opisuje dziewięć darów Ducha, które są dość trafną charakterystyką kogoś, kogo moglibyśmy nazwać „idealnym chrześcijaninem”.

Można się zastanawiać czy takie osoby w ogóle istnieją, czy mogą istnieć, czy możliwe jest być „idealnym”. Prawdopodobnie nie, gdyż tylko Jezusowi udało się wieść doskonałe życie na ziemi. Jednak słowo „chrześcijanin” oznacza „naśladowcę Jezusa Chrystusa” i w tym kontekście warto pochylić się nad opisywanymi w Liście do Galacjan przymiotami.

Wierność jest wartością mocno zdewaluowaną w dzisiejszej kulturze Zachodu, a jednak Bóg wzywa nas do niej. Co to oznacza „być wiernym”?

Otaczający nas świat atakuje nas milionami bodźców, często zapraszającymi nas do zejścia z wcześniej obranej ścieżki. Poprzez swój wpływ, niektórzy ludzie wokół nas czy presja kulturowa mogą pozbawić nas pełni życia z Bogiem. Ominą nas Jego błogosławieństwa, a może nawet nigdy nie wypełnimy przez to Bożego przeznaczenia dla nas.

Czy to nie z powodu braku wierności wobec Bożych zasad tak wielka rzesza osób jest dzisiaj nieszczęśliwa? I to na własne życzenie!

Wystarczy popatrzeć co dzieje się w ludzkich relacjach, w związkach małżeńskich. Brak skupienia na Bogu prowadzi do katastrofy.

Naśladowca Jezusa Chrystusa pozostaje wierny Bożym zasadom, opisanym w Jego Słowie. Bez względu na zewnętrzną presję czy pozorne chwilowe korzyści.

Czy to łatwe? Wprost przeciwnie! W dzisiejszych czasach to ekstremalnie trudne zadanie i właśnie dlatego nie możemy podejmować się go sami. Tylko oddając swoje życie Chrystusowi i poddając się działaniu Ducha Świętego dajemy sobie szansę na wbudowanie w swój charakter tego szczególnego daru Ducha.

Druk