Nauka i Biblia

5.08.2022

Na początku było Słowo... - Ewangelia św. Jana 1:1

Jest pewna ciekawa rzecz dotycząca Księgi Izajasza. Została napisana 2700 lat temu. Cóż jest w niej takiego zdumiewającego? W roku 700 p. n. e. powszechna była wiedza, że ziemia jest płaska. Uważali tak prości ludzie, jednak również mędrcy tamtego okresu byli o tym przekonani. (Dominująca teoria naukowa twierdziła, że ziemia opiera się ma grzbiecie gigantycznego żółwia. Nigdy do końca nie odkryto na czym opierał się ów żółw.)

Podczas gdy cała ludzkość była przekonana o tym, że ziemia jest płaska, zauważ co znajduje się w Księdze Izajasza 40:22: „Siedzi nad okręgiem ziemi”.

Słowo „okrąg” w tamtych czasach nie zostałoby użyte przez śmiertelnika, bez nadnaturalnej asysty. To Bóg zainspirował człowieka, sprawiając, że Biblia jest w zgodzie z prawdą. Biblia zawsze będzie wytrzymywać ataki ze strony nauki. Nauka nie tylko nigdy nie udowodniła, że Biblia się myli, więcej, wciąż udowadnia, że mówi ona prawdę.