Myśl dnia

Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. – List św. Pawła do Rzymian 3:10

NIE MA ANI JEDNEGO

Dość łatwo zauważamy grzech u innych, jednak dużo trudniej przychodzi nam dostrzec grzech u samych siebie. Paweł pisze „nie ma ani jednego sprawiedliwego.” Mamy tendencję do myślenia o sobie jako o wyjątkach od tej reguły, ale jeśli chodzi o grzech, to tutaj nie ma wyjątków. Jednak dopóki nie zrozumiemy jak święty jest Bóg, jest dla nas niemal niemożliwym, by dostrzec nasz własny grzech.

Lata temu gazeta London Times wydrukowała artykuł zachęcający czytelników do odpowiedzi na pytanie „Co jest nie tak na tym świecie?” Wydawca prawdopodobnie wielokrotnie musiał czytać poniższą odpowiedź i głęboką prawdę w niej zawartą:

„Szanowny Panie!

Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie „Co jest nie tak na tym świecie?” Spieszę donieść, że to ja.

Z poważaniem.”

To MY jesteśmy tym wadliwym elementem świata! Bożym standardem jest absolutna prawość i patrząc na Jego świętość, rozumiemy jak nisko upadliśmy. Nie ma znaczenia jak bardzo jesteśmy biegli w ukrywaniu swoich grzeszków, i tak nie potrafimy sprawić, by zniknęły. Tylko Bóg może nas od nich wybawić, a wybrał, by uczynić to poprzez Jego syna. To dlatego Jezus przyszedł na ziemię, umarł i powstał z martwych – by zapłacić za nasze grzechy na krzyżu i by przez swoje zmartwychwstanie ogłosić Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

Problemem jest nasz grzech. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. To właśnie dlatego ta wiadomość nazywana jest dobrą nowiną!

Druk