CZY TO NA PEWNO JEST NAPISANE W BIBLII?

2.02.2021

"'Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.'" - Ks. Rodz. 3:4-5

Świat jest pełny religijnych fanatyków głoszących dziwne doktryny. Zazwyczaj na początku brzmią całkiem sensownie, cytują nawet fragmenty z Pisma Świętego. Problem jednak tkwi w tym, że biorą oni cytaty z Biblii pozbywając się kontekstu i opierają całą swoją teologie o fałszywą interpretację. Tacy ludzie nazywani są fałszywymi prorokami. Celowo przekręcają słowa czego wynikiem są czyste herezje niemające nic wspólnego z Bożym posłannictwem.

Przekręcanie Bożych słów jest już od dawna skutecznie używanym narzędziem w rękach szatana. Pomyśl o konsekwencjach dla całego rodzaju ludzkiego, kiedy diabeł przekręcił słowa Boga w rajskim ogrodzie! Próbował też kusić Jezusa.

Jak możemy obronić się przed podobnym atakiem? Zawsze studiuj Pismo Święte w świetle Pisma Świętego. Studiuj Stary Testament w świetle Nowego Testamentu. Studiuj ewangelie w świetle listów tak abyś mógł mieć teologiczne i doktrynalne zrozumienie życia Chrystusa czyli po co przyszedł i jakie było jego posłannictwo. Jeżeli studiujesz werset to najlepiej w kontekście całego rozdziału jak i całej księgi. Im lepiej będziesz mieć przestudiowane Pismo Święte tym łatwiej będzie Tobie obronić się przed fałszywymi prorokami.