Nieposłuszeństwo Bogu

29.10.2020

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. - List św Pawła do Rzymian 3:23

Czy pamiętasz biblijną historię Sary i Abrahama? Bóg obiecał im dziecko, które da początek wielkiemu narodowi. Lata mijały, a Sara wciąż nie miała dziecka. Było w tych czasach zwyczajem, że jeśli mąż miał dziecko ze służącą swojej żony ,to,zgodnie z prawem, stawało się ono dzieckiem jego żony. Pewnego dnia Sara powiedziała więc do Abrahama ,aby współżył z jej służącą.

Kiedy egipska służąca urodziła dziecko, Sara stała się o nią bardzo zazdrosna i ostatecznie doprowadziła do wygnania jej z domu Abrahama. Jej syn miał na imię Ismael i stał się przodkiem Arabów. Później Sara urodziła Abrahamowi syna Izaaka, który dał początek narodowi izraelskiemu.

Brak zaufania Sary w spełnienie Bożej obietnicy doprowadził do walk braterskich pomiędzy Ismaelem a Izaakiem, czego skutki widać po dzień dzisiejszy w konfliktakch izraelsko-arabskich.

Grzech prowadzi do długoterminowych konsekwencji. Pomyśl o tym w swoim życiu i staraj się żyć według Bożych zasad. To uczyni życie Twoje i innych znacznie lepszym.